Najem spletne trgovine - povečajte internetno prodajo

Moj račun
  info@moja-kosarica.si   0590 91 995

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe računa

1. Za uporabo storitve Moja Košarica morate imeti 18 let ali več. 
2. Posredovati nam morate vaše pravo ime oziroma naziv podjetja, naslov, veljaven e-poštni naslov ter druge obvezno zahtevane podatke. 
3. Za varovanje zaupnosti vašega gesla in računa ste v celoti odgovorni sami. Podjetje Cloovis d.o.o ne more biti odgovorno za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki je nastala zaradi izgube ali namernega oziroma nenamernega posredovanje gesla tretji osebi. 
4. Storitve Moja Košarica ni dovoljeno uporabljati za kakršnekoli nezakonite ali nepooblaščene namene, niti ni dovoljeno z uporabo storitve Moja Košarica kršiti zakonov Republike Slovenije.    
5. Odgovorni ste za vse aktivnosti in vsebine (podatki, grafika, fotografije, povezave), ki ste jo naložil v vaš račun Moja Košarica.
6. Na strežnik na katerem gostuje storitev Moja Košarica ni dovoljeno prenašati (naložiti) virusov ali črvov oz. programske kode, ki je destruktivne narave oz. je ustvarjena z namenom škodovati.    
7. Kršitev kateregakoli od členov splošnih pogojev (po lastni presoji podjetja Cloovis d.o.o.) bo povzročila takojšnjo ukinitev vašega računa oz. prenehanje izvajanja storitev sistema Moja košarica.

Splošni pogoji uporabe

1. Pridržujemo si pravico do spremembe ali odpovedi storitve iz kateregakoli razloga, brez opozorila. 
2. Pridržujemo si pravico, da zavrnemo storitev vsakomur, iz kateregakoli razloga v vsakem trenutku.    
3. Vaša uporaba storitve je na lastno odgovornost. 
4. Cloovis d.o.o. ne jamči, da bo storitev neprekinjena, pravočasna, varna ali brez napak. 
5. Cloovis d.o.o. ne jamči, da bodo rezultati, ki se lahko pridobijo iz uporabe storitev, točni ali zanesljivi. 
6. Zavedate se, da se lahko vaša vsebina (razen podatkov o kreditni kartici) prenese nešifrirana in vključuje prenos prek različnih omrežij. Podatki o kreditnih karticah so med prenosom prek omrežja vedno šifrirani. 
7. Cloovis d.o.o lahko brez opozorila in obveznosti odstrani vsebine in uporabniške račune po lastni presoji, ki so nezakonite, žaljive, grozeče, obrekljive, vsebujejo pornografske, nespodobne vsebine ali so kako drugače sporne oz. kršijo intelektualno lastnino ali splošne pogoje uporabe. 
8. Cloovis d.o.o. ne jamči, da bo kakovost vseh izdelkov, storitev, informacij ali drugega materiala, kupljenih ali pridobljenih prek storitev podjetja Cloovis d.o.o. ustrezala vašim pričakovanjem, ali da bodo kakršnekoli napake v zvezi s storitvijo Moja Košarica odpravljene.
9. Izrecno razumete in se strinjate, da Cloovis d.o.o. ni odgovoren za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno škodo, vključno s škodo zaradi izgube dobička, dobre volje, izgube podatkov ali drugih neopredmetnih izgub, ki izhajajo iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitve. 
11. Tehnična podpora je na voljo samo plačniškim imetnikom računov in je na voljo le preko e-pošte. 
12. Strinjate se, da ne boste reproducirali, podvajali, kopirali, prodajali, preprodajali ali izkoriščati kakršnih koli storitev oz. delov storitve ali dostopa do storitev, brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Cloovis d.o.o. 
13. Ustne ali pisno zlorabe ter žalitve katere koli vrste (vključno z grožnjami z zlorabo ali maščevanjem) katerekoli od strank podjetja Cloovis d.o.o., zaposlenih v podjetju Cloovis d.o.o., bo imelo za posledico takojšnjo prekinitev računa oz. uporabe storitve.  
14. Podjetje Cloovis d.o.o ne uveljavlja nobenih pravic iz naslova intelektualne lastnine glede gradiva, ki ga ustvarijo uporabniki storitve Moja Košarica. Vse gradivo, ki ste jo prenesli oz. naložili na strežnik je še vedno vaše. Kadar koli lahko odstranite vašo trgovino s tem, da odstranite vaš račun. To bo tudi odstranilo vse vsebine, ki jih imate shranjene na storitvi Moja košarica.
15. Vi ohranite lastništvo nad vso vsebino, ki jo predložili. S tem ko ste aktivirali trgovino in označili, da je vsebina vidna se strinjate, da si lahko obiskovalci ogledajo vašo vsebino.
16. Cloovis d.o.o. predhodno ne pregleduje vsebine in je v naši lastni presoji, da zavrnemo ali odstranimo vsakršno vsebino, ki je na voljo preko te storitve. 
17. Vprašanja o Splošnih pogojih uporabe je potrebno poslati na podporo e-poštni naslov podpora@moja-kosarica.si

Spremembe storitev in cen

1. Cene za uporabo storitve Moja Košarica se lahko spremenijo v roku 14 dni po objavi obvestila na spletni strani moja-kosarica.si, v nadzorni plošči Moja Košarica ali preko obvestila po elektronski pošti. 
2. Cloovis d.o.o si pridržuje pravico, da kadar koli oz. za kolikor koli časa spremeni ali ukine storitev (ali kateri koli njen del) z ali brez predhodnega obvestila.
3. Cloovis d.o.o ni odgovoren vam ali kateri koli tretji osebi za kakršne koli spremembe, spremembe cen, opustitev ali prekinitev storitve.

Preklic in odpoved

1. Svoj račun lahko prekličete kadarkoli tako, da preko elektronske pošte podpora@moja-kosarica.si pošljete odjavo oz. preklic.   
2. Ko bo vaš račun preklican, bodo vse vaše vsebine takoj izbrisane iz storitve Moja Košarica. Ker je izbris vseh podatkov dokončen se pred tem prepričajte, da ste v resnici želeli preklicati svoj račun.
3. Če prekličete storitev Moja Košarica v sredini meseca, boste prejeli še končni račun preko elektronske pošte. Ko je enkrat račun plačan, vam storitve ne bomo več zaračunavali.
4. Pridržujemo si pravico do spremembe ali prenehanja storitev ali dela storitev Moja Košarica iz kakršnega koli razloga, brez opozorila kadar koli.

Plačilo pristojbin

1. Storitev se zaračunava vnaprej v 30 dnevnih intervalih. Račune pošiljamo po navadni pošti, prav tako vam račun pošljemo v vednost tudi po elektronski pošti. Rok plačila je 8 dni. 
2. V kolikor računov ne poravnate v doglednem roku, vam storitev lahko začasno zaklenemo.