Najem spletne trgovine - povečajte internetno prodajo

Moj račun
  info@moja-kosarica.si   0590 91 995

Splošni pogoji za Natečaj za brezplačno spletno trgovino

Splošne določbe
cLoovis programske rešitve d.o.o., Mrakova ulica 7, 5280 Idrija, (v nadaljevanju organizator), prireja natečaj, namenjen vsem, ki zi želijo brezplačno spletno trgovino.
Nagradna igra poteka v obdobju od 06.05.2013 do vključno 31.5.2013. Izbira nagrajenca bo potekala 31.5.2013 v prostorih podjetja cLoovis.
 
Nagrade
Izmed vseh, ki bodo sodelovali v natečaju, bo posebna komisija izbrala zmagovalca. Ocenjevala bo videz trgovine, kvaliteto izdelkov in potencial nagrajenca. 

Zmagovalec bo prejel brezplačno spletno trgovino v sistemu Moja Košarica - Veliki Paket.

 
Nagrajenci  
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi starejši od 18 let. V natečaju ne morejo sodelovati obstoječe trgovine v sistemu Moja Košarica. Podrobnejša navodila o prejetju nagrade bodo nagrajencu sporočena skupaj z obvestilom o nagradi. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani http://www.moja-kosarica.si/ , obvestilo o izbiri pa bo objavljeno tudi na facebook strani. S sodelovanjem v natečajui se nagrajenec strinja z objavo svojega imena ter morebitne fotografije podelitve nagrade (napovedano fotografiranje)
Do nagrad niso upravičeni zaposleni in zunanji sodelavci organizatorja, vključno z njihovimi ožjimi sorodniki.

Način sodelovanja v nagradni igri
1.Pojdite na www.moja-kosarica.si in si kreirajte svojo testno trgovino.

2.Trgovino oblikujte in napolnite s svojimi izdelki.
3.Trgovino prijavite na natečaj, tako da jo objavite na našem FB profilu in nam hkrati pošljete e-mail na info@moja-kosarica.si, v katerem opišite svojo dejavnost in izdelke ter obrazložite, zakaj si nagrado zaslužite prav vi.


Prevzem nagrade
Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Menjava nagrade ni mogoča. Rezultati izbire so dokončni in pritožba nanj ni možna. Če nagrajenec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da je ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do njega prost vseh obveznosti po tem natečaju. Skladno z Zakonom o dohodnini – (ZDoh-2) (Ur.l. RS, št. 13/2011 – UPB7 ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), Ur.l. RS, št. 13/2011 – UPB4) mora nagrajenec za prevzem nagrade posredovati organizatorju svojo davčno številko in osebne podatke.


Varovanje osebnih podatkov
Osebni podatki bodo varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št.
94/2007-UPB1) in zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS, št. 98/2004-UPB 2, 126/2007,
86/2009).


Odgovornost organizatorja
Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega, vsebine, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, umakne z zida Facebook strani ali trgovine v sistemu Moja Košarica in sodelujočega, ki je vsebino objavil, izloči iz sodelovanja v natečaju in sodelovanja na tej Facebook strani. Sodelujoči je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook,
- vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,
- (ne)resničnost podatkov, ki so navedeni v imenu Facebook profila uporabnika
- nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
- vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.


Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Moja Košarica. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 
Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov
info@moja-kosarica.siali pokličejo na 059 091 992
 
 
 
Idrija, 06.05.2013
http://www.moja-kosarica.si/